Sự khác nhau giữa Bằng liên thông và Bằng chính quy?

07:38 28/04/2017

Bằng liên thông và Bằng chính quy có giá trị như nhau hay không?Bằng liên thông có dự thi Công, viên chức nhà nước được không?

Bằng liên thông có dự thi Công, viên chức nhà nước được không?
Theo Thông tư 05/2012/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức như sau: "Khi quy định và thông báo các điều kiện đăng ký dực tuyển công chức, cơ quan quản lý công chức không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ (chính quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc theo tín chỉ), không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập".
Xem thêm: Thanhnhanxt289
Bộ Nội Vụ cũng khẳng định những quy định trong thông tư 05/2012/TT-BNV về tuyển dụng cán bộ, công chức được thực hiện thống nhất trong cả nước.Theo đó, quy định hiện hành không cấm những người có bằng đại học tại chức được thi tuyển dụng đầu vào các cơ quan nhà nước. Luật Giáo dục cũng không phân biệt các loại hình đào tạo như chính quy, tại chức, công lập, ngoài công lập. Các văn bằng được công nhận giá trị như nhau thì những người học các hệ đào tạo đó cũng có cơ hội như nhau. Cơ quan, tổ chức tuyển dụng phải bảo đảm đúng nguyên tắc công bằng, khách quan.
Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược học tại Hà Nội
Bằng liên thông và Bằng  chính quy có giá trị như nhau hay không?
 
Căn cứ Điều 2 Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT quy định đào tạo liên thông như sau: " Đào tạo liên thông được tổ chức theo hình thức chính quy hoặc vừa làm vừa học".
Điều 13 Thông tư 55/2013/TT-BGDĐT quy định văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm như sau:
 
" Người học liên thông theo hình thức chính quy được cấp bằng tốt nghiệp chính quy; Người học liên thông hình thức vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp vừa làm vừa học.
Bảng điểm của người học liên thông phải ghi đầy đủ kết quả học tập trong thời gian đào tạo liên thông và các môn học, học phần cùng số tín chỉ hay đơn vị học trình của trình độ trước đã được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học công nhận".
 
Như vậy, theo quy định trên chỉ có chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học chính quy đang áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học.
 
Địa chỉ tuyển sinh Cao đẳng Y -Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội (Gần cầu vượt Ngã Tư Sở). Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0466.895.895 – 0964.524.343.
Nguồn: Thanhnhanxt289