Phần mềm quản lý tài liệu doanh nghiệp #drive

08:01 12/12/2017

Phần mềm quản lý tài liệu doanh nghiệp #drive

Ai sử dụng hệ thống phần mềm quản lý  tài liệu #driver ?

Giáo dục, Chính phủ, Y tế, Quốc phòng, Các phân đoạn tài chính, Truyền thông, vv

#drive là giải pháp hàng đầu cho phép chuyển đổi kỹ thuật số của doanh nghiệp của bạn. 

Nó cho phép việc quản lý và lưu trữ toàn bộ nội dung doanh nghiệp ngay từ nắm bắt được. 

Nó cung cấp thông tin theo ngữ cảnh cho các bên liên quan kinh doanh để cải thiện sự hợp tác, thông minh hơn trong việc ra quyết định bảo vệ dữ liệu # ổ đĩa cung cấp tính linh hoạt để truy cập hoặc phân phối nội dung qua Mobile và Cloud tạo ra một nơi làm việc có kết nối và kỹ thuật số cao.

Có thể nói #driver là hệ thống quản lý văn bản đáng sử dụng cho dân văn phòng ở thời đại số như hiện nay